Då vi befinner oss i en pandemin som gör det svårt för alla att kunna komma till expeditionen har vi skapat denna sida där det möjligt att lämna en sista hälsning till Christer.

Vi kommer att skriva ut alla inlägg och överlämnar dem till Christers familj och därefter radera vi dem.

Har du frågor kan du kontakta oss på info@hgfnynas.com eller tfn 070 697 27 44

Hyresgästföreningen Nynäshamn